שניהם מופקים מנפט, שניהם מזוקקים, אבל מה באמת ההבדל בין בנזין (או דלק) לסולר, האם יש שוני במנועים ומי יותר מזהם, סולר או בנזין? כל התשובות פה. ההבדלים בין בנזין לסולר גם סולר (או דיזל בלעז) וגם בנזין (דלק) מופקים מנפט, אבל השיטות בהם הם מזוקקים שונה לגמרי.  סולר, באופן עקרוני, יותר קל לזיקוק מאשר