מה ההבדל בין ציניות לסרקזם? ומה זו אירוניה?

ישנה טעות נפוצה בשפה העברית באופן שבו אנחנו משתמשים במונח ציניות!

אנחנו משתמשים במילה כדי לתאר סגנון דיבור עוקצני- כזה שמתאפיין בכוונה להעליב על ידי הגחכה של האדם שאליו הופנתה התגובה העוקצנית. אבל זו טעות! זוהי בדיוק ההגדרה של סרקזם.

לא זו בלבד, ציניות, בשונה לחלוטין מאופן השימוש השגור במונח, היא בכלל עמדה שמאופיינת באי אמון כללי ביחס למניעיהם של אחרים, מתוך אמונה שבני אדם הם אנוכיים מטבעם. בקיצור, אנחנו משתמשים בטעות במילה ציניות כדי לתאר את מה שהוא בעצם סרקזם!

וכמובן כאן באה לתמונה האירוניה. אז מה ההבדל בין כולן?

אז כדי שנבין קצת יותר טוב…

מה היא ציניות?

ציניות משמשת בדרך כלל לתיאור דעותיהם של אלו שנוטים לפקפק בכנות האנושית, במוסריות ובאלטרואיזם. דוגמא לאמירה צינית: “שמעתי שכוכבת הטלוויזיה נסעה למזרח הרחוק לסייע לנפגעי הצונאמי. מה לא עושים בשביל יחסי ציבור…” (דוגמא לחוסר אמון במניעים אלטרואיסטים).

מה זה סרקזם?

סרקזם, בניגוד גמור, הוא סגנון דיבור תוקפני שמתאפיין בכוונה להעליב את המאזין לו במסווה של הומור נייטרלי או שאלה רטורית. דוגמא לאמירה סרקסטית: להגיד “כל הכבוד!” לאדם שנופלת לו הצלחת במהלך הארוחה.

אם כך, השאלה הנכונה היא לא מה ההבדל בין ציניות לסרקזם, אלא מה הקשר?!

ציניות – תיאור דעות, סרקזם – סגנון דיבור

מה ההבדל בין סרקזם לאירוניה?

המטרה העיקרית של סרקזם היא ללעוג או לתקוף מישהו, בעוד שאירוניה לא בהכרח מתכוונת לזה בגלל. ננסה כמה דוגמאות:

א) אדם א’: “אני הולך להצטרף לחדר הכושר השנה!” אדם ב ‘: “רעיון נהדר – זה עבד כל כך טוב בשנה שעברה!”

דוגמה זו תהיה סרקזם; אדם א’ לועג לאדם ב’.

ב) פקח מקבל קנס חניה.

זוהי דוגמה לאירוניה מצבית. המטרה היא לא לתקוף אף אחד (כי אז זה יכול להיות סרקזם), אך עדיין להציג אירוניה.