קטגוריה: חוק ומשפט

מה ההבדל בין משכורת חודשית, משכורת גלובלית ושכר שעה?

מה ההבדל בין משכורת גלובלית, למשכורת חודשית ומשכורת שעתית/יומית? ישנן 3 אפשרויות לתשלום השכר: שכר גלובלי, שכר חודשי ושכר שעתי/יומי.כדי לא התבלבל בין סוגי השכר השונים צריך להבין את המושגים לעומק ואת ההשלכות שלהם על נושאי התנאים הסוציאלים והשכר נטו שעובדים זכאים להם ע”פ חוק. שכר שעתי – שכר שמשולם לעובד לפי שעת עבודה. השכר

מה ההבדל בין פסק דין לגזר דין

פסק הדין הוא ההחלטה, במשפט פלילי, של “אשם או לא אשם” (בחלק מבתי המשפט אפשר לקבל פסקי דין אחרים). גזר הדין הוא העונש שנגזר כתוצאה מפסק דין אשם. הרשעה קיימת כאשר נקבע שהעבריין “אשם” אך לא כאשר פסק הדין “אינו אשם”.

מה ההבדל בין מע”מ למס הכנסה?

ההבדלים בין מס הכנסה למע”מ מהו מע”מ? מע”מ הנו ‘מס ערך מוסף’ המוטל על טובין (דהיינו מוצרים) ושירותים. מדובר על “מס עקיף” המוטל על קונה הטובין והשירותים. המס מוטל על הערך המוסף מעל מחיר המוצר או השירות, כדי להימנע ממס על המס. זה מוסבר להלן. יש להבין את מושג המע”מ בהקשר של תהליך הייצור והאספקה

מה ההבדל בין שכירה לחכירה (ליסינג)?

ההבדלים בין חכירה-ליסינג להשכרה שכירות והשכרה הן לא אותו הדבר. על פני השטח חכירה והשכרה נראות דומה, אבל יש הבדל גדול בין השתיים. כאשר נכס ניתן בחוזה חכירה (ליסינג); האחריות על האחזקה השוטפת מוטלת על החוכר. כלומר, כאשר רכוש ניתן  בחוזה חכירה, אחריות התחזוקה מוטלת על המקבל. מצד שני, כאשר נכס מושכר; אחריות האחזקה מוטלת

מה ההבדל בין רישיון לזיכיון?

אם אתם מחפשים דרכים להרחיב את העסק המצליח שלכם, ייתכן שאתם מטלבטין בין שימוש בזיכיון או במודל רשיון. לכל שיטה יש יתרונות כזו שיכולה להציע אסטרטגיה יעילה להתרחבות. עם זאת, ישנם הבדלים חשובים בין חוזה רשיון לבין הסכם זיכיון שעליכם להבין. מאמר זה מסביר את הבדלי המפתח בין הסכם רשיון לבין הסכם זיכיון. הסכמי רשיון

מה ההבדל בין בית משפט השלום, המחוזי והבית המשפט העליון

מערכת בתי המשפט הוגדרה בחוק יסוד השפיטה והוא קובע שיוקמו שלוש ערכאות שפיטה מהערכאה הנמוכה לגבוהה בתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון. בית משפט השלום בית משפט השלום הוא הערכאה (רמה) הראשונה (נמוכה) בין בתי המשפט. הוא דן גם בעבירות פליליות (בהן המדינה היא הצד המאשים) וגם בעניינים אזרחיים. בתחום הפלילי, בית משפט

מה ההבדל בין בית משפט לבית דין?

הרשות השופטת בישראל מורכבת משני סוגים של מערכות שיפוט – בתי משפט ובתי דין. לבתי המשפט, הכוללים את בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון יש סמכות שפיטה גם במשפט אזרחי וגם במשפט פלילי. לבית המשפט העליון יש סמכות, כבית משפט גבוה לצדק, לשפוט גם בנושאים מנהליים. חוץ ממערכת בתי המשפט, ישנה מערכת

מה ההבדל בין עבירות רצח בנסיבות מחמירות, רצח, המתה, המתה ברשלנות

רקע על ההבדל בין רצח הריגה וגרימת מוות ברשלנות עד 2019 היו נהוגות בישראל 3 עבירות המתה במשפט הפלילי: רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות. עבירות אלה היו קימות בספר החוקים עוד מימי המנדט הבריטי. הבעייה העיקרית היתה עבירת ההריגה שאליה “נשפכו”, בלית ברירה כל מה שהיה רצח בנסיבות מיוחדות או גרימת מוות ברשלונות בנסיבות חמורות.

מה ההבדל בין הסכם לבין חוזה?

המשמעות של המילים חוזה והסכם נשמעצ דומה, רבל יש ביניהן הבדל מהותי אחד. ההבדל הוא ביכולת לאכוף אותו או התוקף המשפטי. אם מדובר בהסכמה הנעדרת תוקף משפטי, לפנינו הסכם של כבוד – או “הסכם” ומקום שלפנינו הסכמה בעלת תוקף משפטי שבית המשפט, כחלק מהדין האזרחי,  יוכל לאכוף אותה – אז הרי שלפנינו “חוזה”.

מה ההבדל בין סודיות רפואית לחיסיון רפואי?

מה ההבדל בין חסיון רפואי לסודיות רפואית? סודיות רפואית – הינה החובה האתית והחוקית של הרופא לשמור בסוד מידע רפואי הנמסר לו על ידי החולה. חובה זו נובעת מחוק סודיות רפואית  מוטלת על הרופא כלפי מטופלו. המידע כולל כל נתון שמטופל המוסר לרופא כולל מידע אינטימי, אישי שלפעמים אף לא מספר על כך לבני משפחתו ואיננו