באסטרונומיה, גיאוגרפיה ומדעים כיוון או מישור העוברים על נקודה נתונה הם אנכיים אם הם מכילים את כיוון הכבידה המקומי באותה נקודה. לעומת זאת אומרים שכיוון או מישור הם אופקיים אם הם בניצב לכיוון האנכי. באופן כללי, ניתן לצייר משהו שהוא אנכי מלמעלה למטה (או מלמטה למעלה), כמו ציר ה- y במערכת הקואורדינטות הקרטזית. לעומת זאת