תגית: אנגלית

מה ההבדל בין to לבין too?

הבלבול בין to לבין too מתחיל מכך שמבטאים אותן באותה צורה To – היא מילת יחס שיש מספר מובנים כולל “ל” ו “עד” – כמו בביטוי to be or not to be Too – היא תואר הפועל שמשמעותו “בהגזמה” או “באופן מופרז”  ולפעמים “גם” – כמו בביטוי Too much information איך זוכרים במה להשתמש? את

מה ההבדל בין a ל an?

גם a וגם an הם תווית לייחוד שם עצם. את התווית an אנו נשים לפני מילים שמציינות שם עצם או חפץ שמופיע ביחיד ומתחילות באותיות שמכונות בפונטיקה (מדעי הלשון) בשם “תנועות”. באנגלית התנועות הן האותיות a,e, i,o,u ולכן לפני מילים שמתחילות באותיות אלה או בשמע של אותית אלה יופיע an. לדוגמא: He is an MLA.

מה ההבדל בין .Miss Ms. Mrs לנשים?

מה פירוש “מיס” או Miss? Miss כאשר היא מחוברת לשם, היא שם כבוד לאישה לא נשואה. אתם יכולים להשתמש בו לבד כמונח בפני עצמו (במשמעות “עלמתי”) או לשלב אותו עם שם משפחה, מתאר של מאפיין בולט, או משהו שהיא מייצגת (כמו למשל “מיס יוניברס”). מה המשמעות של .Mrs או גברת? מה המשמעות של המושג .Ms

מה ההבדל בין man לmen? וwoman לwomen?

אנגלית שפה לא פשוטה כשמדובר בהטייה לרבים (רבות), אישה ביחיד “Woman” בדרך כלל מתבללים  עם נשים ברבים “Women” כיוון שלמרות ששתי המילים מאוייתות עם “O” בהברה הראשונה, ההגיה של ה”O” היא המבדילה בין הביטויים. (באישה זה נשמע כמו וומן עם שורוק ובנשים זה נשמע כמו ווימן עם חיריק) איך זוכרים, זה בדיוק כמו איש שנכתב