אנו חיים בעולם אנלוגי. יש כמות אינסופית של צבעים לצביעת חפצים (גם אם לא ניתן להבחין בהבדלים בעינו), יש מספר אינסופי של צלילים שאנו יכולים לשמוע, ויש מספר אינסופי של ריחות שאנו יכולים להריח. המכנה המשותף בין כל האותות האנלוגיים הללו הוא האינסופי האפשרויות שלהם. אותות ואובייקטים דיגיטליים עוסקים בתחום הדיסקרטי או הסופי, כלומר יש