ההבדלים בין רובים, אקדחי יד ושוטגאן ההבדלים העיקריים בין רובים, שוטגאן (שהקראים בעברית בטכות רובי צייד, אפילו שהם לא קשורים לצייד) ואקדחי יד הם הקנה, המטרה לשמה הם מיעדים וסוג התחמושת המשמשת אותם. מה הוא רובה? לרובה יש קנה ארוך ודפנות עבים כדי לעמוד בלחצים גבוהים. בזמן היריה הרובה מקנה ספין ספירלי לכדור שנורה ממנו