באופן כללי, המונחים אתיקה ומוסר משמשים זה לצד זה, אם כי כמה קהילות שונות (אקדמיות, משפטיות או דתיות, למשל) יעשו הבחנה מדי פעם. גם המוסר וגם האתיקה קשורים באופן הדוק להבחנה בהבדל בין “טוב ורע” או “נכון וטועה”. אנשים רבים חושבים על מוסר כדבר שהוא אישי ונורמטיבי, ואילו האתיקה היא הסטנדרטים של “טוב ורע” המובחנים