הרשות השופטת בישראל מורכבת משני סוגים של מערכות שיפוט – בתי משפט ובתי דין. לבתי המשפט, הכוללים את בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון יש סמכות שפיטה גם במשפט אזרחי וגם במשפט פלילי. לבית המשפט העליון יש סמכות, כבית משפט גבוה לצדק, לשפוט גם בנושאים מנהליים. חוץ ממערכת בתי המשפט, ישנה מערכת