תגית: בית משפט שלום

מה ההבדל בין בית משפט השלום, המחוזי והבית המשפט העליון

מערכת בתי המשפט הוגדרה בחוק יסוד השפיטה והוא קובע שיוקמו שלוש ערכאות שפיטה מהערכאה הנמוכה לגבוהה בתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון. בית משפט השלום בית משפט השלום הוא הערכאה (רמה) הראשונה (נמוכה) בין בתי המשפט. הוא דן גם בעבירות פליליות (בהן המדינה היא הצד המאשים) וגם בעניינים אזרחיים. בתחום הפלילי, בית משפט

מה ההבדל בין בית משפט לבית דין?

הרשות השופטת בישראל מורכבת משני סוגים של מערכות שיפוט – בתי משפט ובתי דין. לבתי המשפט, הכוללים את בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון יש סמכות שפיטה גם במשפט אזרחי וגם במשפט פלילי. לבית המשפט העליון יש סמכות, כבית משפט גבוה לצדק, לשפוט גם בנושאים מנהליים. חוץ ממערכת בתי המשפט, ישנה מערכת