מה בא קודם ברק או רעם? ברק הוא כמות עצומה של חשמל המאריק עצמו על ידי קפיצה מענן סערה אל הקרקע (ברק מזלג), או בין אזורים שונים באותה ענן (ברק סדין), או אפילו בין שני ענני סערה סמוכים ( ברק זוחל). הרעם הוא הצליל שנוצר על ידי האוויר אשר, כשהוא מחומם על ידי ברק, מתרחב