ההבדל העיקרי – יער לעומת ג'ונגל יערות וג'ונגלים מתייחסים לאזורים גדול המכוסה על ידי עצים וצמחייה. היער הוא מונח כללי המשמש להתייחסות לשטח גדול מכוסה עצים וצמחייה נמוכה ואילו הג'ונגל מתייחס בעיקר לקרקע המכוסה צמחייה בלתי חדירה ונשלטת על ידי עצים. לפיכך, ניתן להסיק כי ג'ונגל הוא סוג של יער, אם כי לא כל היערות