גזלייטינג היא סוג של מניפולציה המתרחשת לעתים קרובות ביחסים פוגעניים. זהו סוג סמוי של התעללות רגשית שבה הבריון או המתעלל מטעים את היעד, יוצרים נרטיב שקרי וגורמים להם להטיל ספק בכושר השיפוט שלהם ובמציאות והם מרגישים שהם מאבדים את שפיותם. גזלייטינג מתרחשת בעיקר ביחסים רומנטיים, אך אין זה נדיר שהיא מתרחשת ביחסי שליטה או גם בקרב בני