פסק הדין הוא ההחלטה, במשפט פלילי, של “אשם או לא אשם” (בחלק מבתי המשפט אפשר לקבל פסקי דין אחרים). גזר הדין הוא העונש שנגזר כתוצאה מפסק דין אשם. העונש יכול להיות כספי ו’או מאסר. הרשעה קיימת כאשר נקבע שהעבריין “אשם” אך לא כאשר פסק הדין “אינו אשם”.