פרוקטוז וגלוקוז הם סוכרים פשוטים. בעוד שלפרוקטוז וגלוקוז יש ערך קלורי זהה, שני הסוכרים עוברים חילוף חומרים שונה בגוף. לפרוקטוז אינדקס גליקמי נמוך יותר מגלוקוז אך בעל עומס גליקמי גבוה בהרבה. פרוקטוז גורם לנזק לתאים פי שבעה מזו של גלוקוז, מכיוון שהוא נקשר לחלבונים תאיים שבעתיים מהר יותר; והוא משחרר פי 100 את מספר רדיקלי