בדיבור ישיר הנושא (שם עצם) של משפט מבצע פעולה (פועל) על אובייקט. בדיבור העקיף הנושא (שם עצם) מופעל על ידי אובייקט. השימוש בדיבור ישיר או עקיף תלוי באיזה דגש תרצו לתת בכתיבה. הישיר מדגיש את עושה הפעולה; הדיבור הפסיבי מדגיש את מקבל הפעולה. דוגמאות: כדי לעבור בין דיבור עקיף לישיר: על שם העצם להחליף מקומות