מהי דמוקרטיה ומה הם ערכיה? בדמוקרטיה מנהיג המפלגה עם הכי הרבה קולות מקבל את השליטה, אך המנהיג עדיין צריכים לקבל את דין המפלגה הפוליטית ואת דין הבוחר בדמוקרטיה מפלגות פוליטיות מייצגות נקודות מבט שונות ומתמודדים על קולות הבוחרים הכוח פוליטי שואב את הלגיטימיות שלו על בסיס זכייה בבחירות הוגנות. בדמוקרטיה יש עיתונות חופשית אשר תפקידה