הרפובליקנים והדמוקרטים הם שתי המפלגות הגדולות והמרכזיות הגדולות ביותר בארצות הברית, ואחרי כל בחירות מחזיקות ברוב המושבים בבית הנבחרים ובסנאט, כמו גם במספר הגבוה ביותר של מושלים. למרות ששני הצדדים דומים בהשקפה של לעשות טוב לאזרחי ארה"ב, יש להם הבדלים מובהקים המתבטאים בדעוץ, בהחלטותיהם ובהיסטוריה שלהם. ההבדלים הללו הם בעיקר אידיאולוגיים, פוליטיים, חברתיים וכלכליים אשר