האבקה והפריה הם שני התהליכים העיקריים והטבעיים של הפקת צאצאים באמצעות תהליך של רבייה מינית בצמחים. שני התהליכים מתרחשים בכל הפרחים הדו-מיניים, בהם מעורבים גם מבנה הרבייה של הזכר והנקבה (האבקן והצלקת). לכן הפרחים נחשבים לאיברי הרבייה של כל הצמחים הפורחים. מהי האבקה? זהו התהליך הביולוגי של העברת גרגרי האבקה מאיבר הרבייה הגברי לאיבר הרבייה