הזמן הרישמי של גריניץ' (GMT) והזמן האוניברסלי המתואם (UTC) מאוד מבלבלים ומטעים – אז מה ההבדל ומתי משתמשים בכל אחד? GMT הוא אזור זמן ו- UTC הוא תקן זמן. למרות ש- GMT ו- UTC חולקות את אותו הזמן הנוכחי בפועל, יש הבדל בסיסי בין השניים: GMT הוא אזור זמן המשמש רשמית בחלק ממדינות אירופה ואפריקה.