תגית: חוזה

מה ההבדל בין שכירה לחכירה (ליסינג)?

ההבדלים בין חכירה-ליסינג להשכרה שכירות והשכרה הן לא אותו הדבר. על פני השטח חכירה והשכרה נראות דומה, אבל יש הבדל גדול בין השתיים. כאשר נכס ניתן בחוזה חכירה (ליסינג); האחריות על האחזקה השוטפת מוטלת על החוכר. כלומר, כאשר רכוש ניתן  בחוזה חכירה, אחריות התחזוקה מוטלת על המקבל. מצד שני, כאשר נכס מושכר; אחריות האחזקה מוטלת

מה ההבדל בין הסכם לבין חוזה?

המשמעות של המילים חוזה והסכם נשמעצ דומה, רבל יש ביניהן הבדל מהותי אחד. ההבדל הוא ביכולת לאכוף אותו או התוקף המשפטי. אם מדובר בהסכמה הנעדרת תוקף משפטי, לפנינו הסכם של כבוד – או “הסכם” ומקום שלפנינו הסכמה בעלת תוקף משפטי שבית המשפט, כחלק מהדין האזרחי,  יוכל לאכוף אותה – אז הרי שלפנינו “חוזה”.