I. חור שחור: נניח שיש באר עמוקה בשכונה שלך, ביקום משלך שנקרא לו (U1)כשמתקרבים לבאר מרחוק, שום דבר לא קורה; כמעט ולא תהיה השפעה ברורה של הבאר על התנועה / מסלולך. אתה מתקרב לבאר. זה עדיין בסדר. אבל עכשיו, אתם מחליטים להיות מעט הרפתקנים. אז אתם מתקרבים מאוד, עומדים ממש על שפת הבאר ומביטים מבפנים.