ההבדל בין חינוך לאינדוקטרינציה הוא שחינוך פותח את השכל, בעוד שאינדוקטרינציה סוגרת אותו. חינוך הוא גישה מונעת תהליכי לעסוק בידע ורעיונות העולם. חינוך משחקי, ניסיוני, מסתורי. חינוך פותח דלתות לחקירה אינטלקטואלית. ומצייד את תלמידיו בכלים הדרושים להם כדי לנתח, לנתח ולפרש את המידע שהם מוצאים. אינדוקטרינציה, לעומת זאת, היא גישה מונחת תוצאות שמטרתה להחדיר לאנשים