חולד וחפרפרת הפ יונקים עם מראה  והתנהגות דומה, אם כי, יש הבדל ביניהם כיוון שהם שייכים לשתי משפחות שונות של בעלי חיים. שני בעלי החיים חיים במאורות ולכן לעתים קרובות מבלבלים כאשר מנסים להבדיל בין שני המינים.  בעלי החיים האלה, במיוחד החולד, נחשבים מזיקים חקלאיים בשל פעילות התת קרקעית שלהם. בתקציר – אין חפרפרות בישראל