המילים חציון וממוצע מציעות לנו הזדמנות להבין טוב יותר מספרים ולהשתמש במונחים שלהם בצורה מדויקת יותר בדיבור וכתיבה. נניח שיש לנו סדרה של מספרים: 11 23 30 47 54 מהו הממוצע? ממוצע, הנקרא לפעמים ממוצע אריתמטי או ממוצע חשבוני, של קבוצה זו הוא 33. ממוצע הוא סכום של כל המספרים בקבוצה (165) מחולק בכמות המספרים