מיקרו כלכלה מדברת על פעולותיה של יחידה פרטנית, כלומר אינדיבידואל, משרד, משק בית, שוק, תעשיה וכו ‘. מצד שני, מקרו כלכלה חוקרת את הכלכלה כולה, כלומר היא מעריכה לא יחידה אחת אלא השילוב. בין פירמות, חברות משקי בית, מדינה, תעשיות, שוק וכו ‘. כלכלה מוגדרת כמחקר כיצד בני אדם עובדים יחד כדי להמיר משאבים מוגבלים