מהי לאומיות? לאומיות היא רעיון מדיני, השקפת עולם הטוענת שלכל לאום (עם) יש זהותמ שותפת, ויש לו זכות למדינה משלו שבמסגרתה הוא מקיים, משמר ומקדם את אותה זהות. הלאומיות מתבססת על ההכרה של בני אותה קבוצה שיש להם דברים משותפים שמהווים עבורם מקור הזדהות, שהופכים אותם לקבוצה אחת, על רצונם לחיות ביחד ועל השאיפה למדינה