ברחבי העולם משתמשים מיליוני מפות ייחודיות. ניתן למקם את רוב המפות הללו באחת משתי קבוצות: 1) מפות עזר ו- 2) מפות נושאיות. מפות העזר מציגות את מיקומן של גבולות גיאוגרפיים, מאפיינים פיזיים של כדור הארץ או מאפיינים תרבותיים כגון מקומות, ערים וכבישים. מפות פוליטיות, מפות פיזיות, מפות דרכים, מפות טופוגרפיות, מפות אזורי זמן, מפות גיאולוגיות