מוטציה וסחף גנטי הם שני אירועים שונים מאוד, אם כי שניהם מתייחסים לאיכויות הגנטיות של הדורות הבאים. מוטציה וסחף גנטי יכולים להתרחש בכל המינים, ללא קשר לגודל או למיקום. הגורמים לסחף ומוטציה גנטיים הם מגוונים. ניתן להימנע מסיבות מסוימות למוטציה. מהי מוּטָצִיָה גנטית? מוטציה מוגדרת כשינוי קבוע ברצף ה- DNA בגן. שינוי זה מעביר את