האטמוספירה מחולקת לחמש שכבות. היא “סמיכה” יותר בסמוך לפני השטח והופכת דלילה ככל שעולים בגובה עד שהיא מתמזגת בסופו של דבר עם החלל. שכבות של האטמוספירה של כדור הארץ שכבות האטמוספרה: טרופוספרה, סטרטוספרה, מזוספרה ותרמוספירה. האטמוספרה של כדור הארץ כוללת סדרה של שכבות, לכל אחת מהן תכונות ספציפיות משלה. בשכבות אלה, העומדות כלפי מעלה מגובה