למרות שאיננו יכולים להרגיש זאת, כדור הארץ מסתובב ללא הרף מתחת לרגלינו. כדור הארץ מסתובב על צירו, קו דמיוני העובר במרכז כדור הארץ, דרך הקוטב הצפוני והדרומי. הציר הוא מרכז הכובד של כדור הארץ, סביבו הוא מסתובב. למרות הכדרו הארץ מסתובב במהירות של אלפי ק"מ לשעה, לוקח לכדור הארץ 24 שעות לבצע סיבוב שלם. מדענים