הזהות הערבית מוגדרת ללא תלות בזהות הדתית, הזהות הערבית מתואורכת לפני התפשטות האיסלאם, עם עדות היסטורית של ממלכות נוצריות ערביות ושבטים יהודיים ערבים. אולם כיום, מרבית הערבים הם מוסלמים, עם מיעוט הדובק באמונות אחרות, בעיקר נצרות, אך גם דרוזים ובהאים שהם ערבים אך לא מוסלמים. יש גם תופעה הפוכה של מוסלמים אך לא ערבים כמו