האם ידעתם שלכל הפעלים יש קול? ה"קול" של הפועל מראה את היחס שיש לנושא המשפט לבין הפעולה שמתוארת על ידי הפועל. פעלים יכולים להיות פעילים – או פסיביים (סבילים) . אבל מה המשמעות של אלה באמת, וכיצד משתמשים בהם? מהו פועל (קול) פעיל? בדרך כלל אנו חושבים על פעלים כעל מילים "עושות". הפעלים מתארים פעולה