במה עוסקת כימיה? כימיה חוקרת דברים מאוד ספציפיים: התופעות בהן אטומים במולקולות מתארגנים מחדש למולקולות שונות (תגובות) והמבנה של מולקולות אלה כאוסף מאורגן של אטומים. היא בוחנת זאת לשם היכולת להמיר חומרים, נוזלים או תמיסות לאחרים, בדרך כלל מכיוון שלחומרים או תרכובות אלה יש יישומים מסוימים. זו גרסה מדעית מודרנית לאלכימיה שהחלה במחקר זה במסגרת