הבדלים בין פילים אפריקאים ואסיאתים ישנם הבדלים רבים בין הפילים באסיה ובאפריקה. אמנם שני סוגי הפיל הם חברים באותה משפחה טקסונומית, אבל הם מינים שונים. הפיל האפריקאי הוא גדול יותר באופן משמעותי, עם גובה של  עד 4 מ’. ואילו הזכרים האסייתיים הגדולים לא עוברים את ה -3.5 מטר ֿֿ הבדלים בבית הגידול בין פילים אפריקאים