רבים חושבים שפר ושור הן אותה חיה – ושאין הבדל ברור ביניהם. יש האומרים ששור הוא מסורס ולכן לא יכול להעמיד צאצאים ופר יכול להרביע. לעומת זאת – במקורות יש הבדלים בין המושגים – והתמצית לפניכם: עד שנה – עגל שנה עד שנתיים – פר בן בקר. שנתיים עד שלוש – פר. שלוש והלאה –