כשמדברים על פשתן וכותנה, לרוב קל יותר לדבר על הדמיון בין שני הבדים ולא על ההבדלים. שניהם משמשים כחומרים לבגדים ומצעים במשך אלפי שנים רבות, שניהם ידועים הרב-גוניות, כמו גם ביכולתם לספוג היטב לחות. אך בהחלט ישנם גם הבדלים חשובים בין פשתן לכותנה, שעשויים לעזור בהסבר מדוע כותנה נתפסת כטקסטיל מצוין “לכל דבר”, בעוד שפשתים