מה, לכוכבים יש צבע? – אז זהו שכן. מסלול הכוכבים 🌟⭐ התמונה למעלה מורכבת מכמה מאות תמונות, צילום שארך כשעה ו ברצף ובונה לנו את מסלול הכוכבים ⭐🌟והנה קצת מידע על הנושא: כדור הארץ מסתובב מזרחה, כך שהשמים מעלינו מסתובבים ממזרח למערב. הכוכבים עולים במזרח ושוקעים במערב. נראה שכל הכוכבים מסתובבים במעגלים קונצנטריים סביב נקודה