כל מרשם למשקפיים שנכתב על ידי אופטומטריסט או אופטיקאי מפרט את הערכים של כל הפרמטרים המאפשרים לייצר את העדשות המתקנות למשקפיים או לעדשות המגע המתאימות למטופל. מספר במשקפיים כל מרשם לעדשות מתקנות, בין אם אלה משקפיים או עדשות מגע כוללות תיקון כדורי (להלן מספר) הנמדד בדיופטר. כאשר המספר חיובי המשמעות היא שהעדשות מכנסות את קרני