קופים וקופי-אדם (השם המקצועי הוא הומינואידים) הם שניהם פרימטים, כלומר שניהם חלק מעץ המשפחה של בני האדם. כקרובי משפחה מכובדים, כנראה שנוכל להבדיל ביניהם. אבל כשאתה מסתכל על קוף גיבון או על קופי מרמוסטיים, איך אתה יודע איזה מהם הוא קוף ואיזה קוף-אדם? קופי אדם הם שימפנזים, גורילות, אורנגאוטנים וגיבונים. למרות שבני אדם מסווגים בתוך