מייל לעומת קילומטר קילומטר ומייל הן שתי יחידות אורך או מרחק. הקילומטרים משמשים במערכת המטרית וכל אחד מהם הוא בערך 6/10 למייל, המשמש במערכת המדידה הסטנדרטית בארה”ב.מייל הוא יחידת מדידת אורך או מרחק השווה ל -5,280 רגל. זה חלק מיחידות המדידה הסטנדרטיות בארה”ב. בהשוואה למערכת המטרית, קילומטר הוא בערך 1,609 מטר. הקיצור שלה הוא m.קילומטר