מייל ימי מבוסס על היקף כדור הארץ, והוא שווה לדקה של קו רוחב. זה מעט יותר ממייל (מיל ימי = 1.1508 מיילים). מייל ימי משמש לתרשימים וניווטים. קשר הוא מייל ימי אחד לשעה (קשר = 1.15 מיילים לשעה). הקשר הוא מונח מהמאה ה -17, אז מדדו המלחים את מהירות ספינתם באמצעות מכשיר המכונה “בול עץ