ההבדלים בין ראש ממשלה לבין נשיא קשורים מאוד לשאלה באיזו מדינ בעולם מדובר ובאיזה משטר. מנהיגי העולם מקבלים תארים רבים: ראש-ממשלה, קנצלר, יו"ר, נשיא, וכו'. אבל שניים מהנפוצים ביותר הם נשיא וראש ממשלה. מה מבדיל אותם מלבד הרמז של האחרון להבדל היבשתי? כראש המחוקקים, ראש ממשלה מוביל בדרך כלל את פעולות הממשלה. כראש המדינה, הנשיא