אנשים אוכלים משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא רעב; השניה היא תיאבון. רעב ותיאבון אינן מילים נרדפות. למעשה, רעב ותיאבון הם תהליכים שונים לחלוטין. מה זה רעב? רעב הוא הצורך במזון. זו תגובה פיזית הכוללת שינויים כימיים בגופך הקשורים לרמה נמוכה באופן טבעי של גלוקוז בדם מספר שעות לאחר האכילה. הרעב הוא מנגנון מגן אינסטינקטיבי