שמות עצם ופעלים הם שני חלקי דיבור חשובים מאוד. אבל מה ההבדל ביניהם ומתי זה שם פועל ומתי זה שם פעולה? מה זה שם עצם? אין משפט ללא שמות עצם. הם אחד מאבני הבסיס הבסיסיות של השפה העברית. שם עצם מוגדר כאדם, מקום, דבר או רעיון. דוגמאות כוללות ילד, בית, דלת ואהבה. רשימת שמות העצם