תגמול הוא פרס שמעביד מעניק לעובדיו בעבור ביצוע העבודה בצורה יוצאת דופן. מצד שני התמריץ הוא גורם מוטיבציה, אשר מעודד כל הזמן את העובד לעשות טוב יותר בעבודתו. ניהול משאבי אנוש, משתמש גישה אסטרטגית לניהול כוח האדם בצורה אפקטיבית. כדי לשפר את רמת הביצועים, מיושמים מערכות או תוכניות שונות, כגון תגמול והכרה, תמריצים וכדומה. כך,