תנין, קרוקודיל, אליגטור ותמסח – האם זו אותה חיה? רבים לא יודעים את ההבדלים בין הזוחלים הללו ראשית תנין = קרוקודיל = תמסח – זו אותה חיה בדיוק. קרוקודיל מגיע מאנגלית ותמסח מהמקרא. אז מה ההבדל בין אליגטורים ותנינים? ובכן, יש בעצם חמישה הבדלים משמעותיים תפוצה צורת החוטם גודל ותוקפנות מים מתוקים מול מי מלח