מה זה ספאק ואיך זה שונה מהנפקה?

SPAC לעומת הנפקה מסורתית

הנפקה ציבורית ראשונית (IPO) היא סוג של הנפקה ציבורית שבה מניות של חברה פרטית נמכרות לראשונה למשקיעים מוסדיים ומשקיעים קמעונאיים (בודדים); הנפקה מחויבת על ידי בנק השקעות אחד או יותר, המכונה גם סינדיקט חיתום, ועשויה לכלול רישום מניות בבורסה אחת או יותר.

בתהליך זה, חברה בבעלות פרטית תהפוך רשמית לחברה ציבורית, שתאפשר לסחור במניותיה בשווקים משניים נזילים. ניתן להשתמש בהנפקות פומביות ראשוניות לגיוס הון עצמי חדש עבור החברה ; ליצור אפיקי יציאה (אקזיט) לבעלי מניות פרטיים, כגון מייסדי חברות או משקיעים פרטיים, להפקת רווח מההון שלהם; ולהציע סביבה נזילה למסחר בנגזרים קיימים, וכן לשמש כמטבע לרכישות M&A עתידיות ועסקאות פיננסיות.

בהשוואה להנפקות מסורתיות, הנפקות SPAC יכולות להיות מהירות משמעותית. בשל היעדר פעולות בסיסיות, הן הדוחות הכספיים והן התשקיף שהוגשו במהלך הנפקה של SPAC קצרים משמעותית וניתן להכין אותם תוך מספר שבועות (בהשוואה לחודשים בהנפקה מסורתית). אין לחשוף תוצאות פיננסיות היסטוריות או לתאר נכסים, וגורמי הסיכון העסקי הם מינימליים. כתוצאה מכך, הערות ה- SEC בדרך כלל מעטות ובדרך כלל אינן דורשות שינויים מסורבלים. כל תהליך ההנפקה של SPAC יכול להתבצע תוך כחמישה עשר שבועות מנקודת ההתחלה שלו. מאידך גיסא, עסקת De-SPAC כוללת הרבה מאותן הדרישות שיחולו על הנפקה של עסק היעד, כולל דוחות כספיים מבוקרים ופריטי גילוי אחרים שאולי לא יוחלו אחרת אם עסק היעד נרכש על ידי חברת הפעלה ציבורית.

להנפקות של SPAC יש מבנה יוצא דופן עבור הנחת החיתום. בהנפקה מסורתית, החתמים מקבלים בדרך כלל הנחה של כ -5% מההכנסות ברוטו בהנפקה, אותם הם מנכים מהתמורה שמועברת בסגירה. בהנפקה של SPAC מבנה ההנחות האופייני הוא ש -2% מהתמורה ברוטו ישולמו בסגירת ההנפקה, כאשר 3.5% נוספים יופקדו לחשבון הנאמנות וישולמו לחתמים עם סגירת עסקת De-SPAC. אם לא מתרחשת שום עסקת De-SPAC, ההנחה הנדחית של 3.5% לעולם אינה משולמת לחתמים והיא משמשת עם שאר יתרת חשבון הנאמנות למימוש מניות הציבור.

עוד באותו נושא:  תל"ג לעומת תמ"ג - מה ההבדל?

הנפקות של SPAC לעומת השתלטות הפוכה (RTO)

השתלטות הפוכה או השתלטות מיזוג הפוכה היא רכישת חברה ציבורית על ידי חברה פרטית כדי שהחברה הפרטית תוכל לקבל מעמד ציבורי תוך עקיפת התהליך הארוך והמורכב של הנפקה מסורתית. העסקה דורשת בדרך כלל ארגון מחדש של הון החברה הרוכשת. לעומת זאת, החברה הפרטית ניתנת לרכישה על ידי החברה הרשומה בציבור באמצעות החלפת נכסים והנפקת מניות.
להנפקות של SPAC, אף על פי שהן דומות לכאורה ל- RTO, יש יתרונות רבים בהשוואה לאחרונים מבחינת מבנה, הוצאה ותחומים אחרים. תהליך RTO דורש בדרך כלל עמלות עסקאות משמעותיות כדי לנעול "חברת מעטפת" יעד אופטימלי, ועשוי להיות כרוך בתשלום בדיקת נאותות נוספת המשולמת לסוכנויות המתווך; הנפקות SPAC, לעומת זאת, בונות חברות צ'קים ריקים לגיוס הון במטרה למזג חברות פרטיות בעלות פוטנציאל גבוה, ולכן עוקפות את הצורך בעלויות בדיקת נאותות ועלות עסקאות נכבדות.
גם אם חברה תירשם בהצלחה באמצעות RTO, לא מובטח שהיא תגיע ליעד הגיוס שלה בגלל חוסר נראות והמשכיות מבנית. מאידך גיסא, אימוץ מבנה סחר ביחידות עם שילוב של מניות רגילות ואופציות או כתבי אופציה מהווה מסלול להנפקה של SPAC להזרים הון יציב ועקבי לחברה שהופכת לציבורית.
בהיעדר תהליך בדיקת נאותות מקיף, תהליך RTO יכול להיות גם מסוכן ביותר מכיוון ש"חברת הפגז "עשויה להיות עם חובות כספיים והתחייבויות משפטיות; לעומת זאת, סיכונים אלה נעדרים בעסקאות SPAC מאחר ו"חברת הצ'קים הריקים "אינה יכולה להשתמש בבירות שגויסו במהלך ה- SPAC למעט רכישת חברת יעד.

היי, אנחנו אוהבים תגובות! תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.

האימייל לא יוצג באתר.