לטאות הן זוחלים ממשפחת הSquamata, בדרך כלל בעלות ארבע רגליים, פתחי האוזן חיצוניים ועפעפיים נעים. השממיות הן לטאות בגודל קטן עד בינוני השייכות למשפחה ה Gekkonidae אשר נמצאות באקלים חם ברחבי העולם. השממיות נבדלות מלטאות אחרות במונחים של תנאי החיים שלהן, המאפיינים הפיזיים והרגלי האכילה שלהן. ההבדלים בין לטאה ושממית השממיות הן ייחודיות בין לטאות