יש מעט בלבול ביחס למושגים מיליליטר (ml) וסנטימטר מעוקב (cc). אלה רק שמות שונים לאותו נפח בדיוק. במילים אחרות, מיליליטר אחד (1 מ"ל) שווה לסנטימטר מעוקב (1 סמ"ק). כיוון שיחס בין מטר מעוקב הידעו גם בכינוי קוב לסנטימטר מעוקב הוא 1 למיליון המציאו יחידת ביניים הנקראת ליטר (או דצימטר מעוקב). 1000 ליטר שווים קוב ו1000